Pro cestu na Slovensko je potřeba provedený test v ČR, případně test provedený na slovensku po příjezdu.

 

Pro osoby přijíždějící na Slovensko z České republiky je povinná registrace prostřednictvím formuláře e-hranice (http://korona.gov.sk/ehranica) a negativní test (PCR test ne starší 72 hodin nebo ATG test ne starší 24 hodin), případně test po příjezdu na Slovensko.

Očkovaným osobám (definice viz níže), osobám, které v posledních 180 dnech prodělaly onemocnění COVID-19, a osobám mladším 18 let  stačí splnit povinnost registrace, test podstupovat nemusí.

VSTUP NA ÚZEMÍ SLOVENSKA A TRANZIT PŘES SLOVENSKO

Při příjezdu na Slovensko z České republiky platí povinnost zaregistrovat se na stránkách  https://korona.gov.sk/ehranica/ a prokázat se jedním z následujících dokumentů:

 • negativní výsledek RT-PCR testu ne starší 72 hodin

 • negativní výsledek ATG testu ne starší 24 hodin - tento test musí být proveden na území státu sousedícího se Slovenskem (vč. ČR) nebo na Slovensku
 • certifikát o očkování proti COVID-19, přičemž
  • v případě dvoudávkového schématu, pokud zatím byla aplikována jen první dávka: 21 až 90 dní po aplikaci první dávky
  • v případě dvoudávkového schématu, pokud již byla aplikována i druhá dávka: 21 dní až 12 měsíců po aplikaci první dávky
  • v případě jednodávkového schématu: 21 dní až 12 měsíců po aplikaci vakcíny
  • v případě očkování po prodělání onemocnění COVID-19 v posledních 180 dnech: 21 dní až 12 měsíců po aplikaci první dávky
 • potvrzení o překonání onemocnění COVID-19 v období posledních 180 dnů
 • věk nižší než 18 let (tj. osoby mladší 18 let cestují pouze s registrací, jiné povinnosti nemají)

 

Pokud není možno se prokázat jedním z uvedených dokumentů, platí povinnost po příjezdu na Slovensko zůstat v domácí izolaci, která končí obdržením negativního výsledku ATG nebo PCR testu nebo 14. dnem izolace.

V případě pozitivního výsledku testu na Slovensku je pozitivně testovaná osoba povinna nastoupit izolaci, která může probíhat v domácím prostředí, nebo v hotelovém zařízení (pobyt platí pozitivně testovaná osoba sama). Pozitivně testovaná osoba bude oslovena pracovníkem příslušného regionálního úřadu veřejného zdravotnictví, který ověří kontakty pozitivně testované osoby a též podmínky izolace. Izolace končí 14. dnem po odebrání vzorku, pokud se v posledních 3 dnech izolace neobjevily klinické příznaky onemocnění COVID-19. Pokud se v průběhu posledních 3 dnů izolace klinické příznaky objeví, posoudí způsobilost k ukončení izolace lékař. Podrobnější informace zde Čo mám robiť, ak som COVID 19 pozitívny? - Koronavírus a Slovensko (gov.sk) a zde Som_pozitivny_instrukcie.pdf (uvzsr.sk)

 

Přesné znění příslušné vyhlášky ÚVZ SR č. 218 ze dne 10.6.2021 lze nalézt zde. 

 

Výjimky:

Zcela bez testu, registrace či karantény mohou z České republiky přicestovat na Slovensko následující osoby:

 • členové posádky nákladní, autobusové a železniční dopravy
 • osoby a jejich rodinní příslušníci tranzitující přes území Slovenska do země, v níž mají uděleno povolení k pobytu nebo jejímiž jsou občany;
 • občané EU a jejich rodinní příslušníci tranzitující přes území Slovenska do jiných zemí EU;  

                (Pozn.: tranzit znamená průjezd ne delší než 8 hodin bez zastavení s výjimkou čerpání pohonných hmot; tato výjimka platí i při změně dopravního prostředku - např. pro příjezd po zemi na mezinárodní letiště a následný odlet z něj);

 • osoby přijíždějící za účelem neodkladné diagnostiky či léčby na dobu nepřekračující 12 hodin (v případě delší návštěvy za tímto účelem je třeba mít souhlas Ministerstva zdravotnictví SR http://cestujem.standardnepostupy.sk/);
 • osoby přijíždějící za účelem výkonu soudního rozhodnutí ve věci střídavé péče rodičů o nezletilé děti nebo styku s dítětem;

 

Pouze s negativním ATG testem ne starším 48 hodin nebo PCR testem ne starším 72 hodin mohou z ČR na Slovensko přicestovat následující osoby:

 • osoby přijíždějící za účelem uzavření manželství (vč. blízkých osob snoubenců) nebo za účelem účasti na pohřbu blízké osoby. 

 

Pouze s negativním ATG nebo PCR testem ne starším 7 dnů mohou z ČR na Slovensko přicestovat následující osoby:

 • přeshraniční pracovníci s trvalým nebo přechodným pobytem na Slovensku a místem výkonu práce v ČR;

 • přeshraniční pracovníci s trvalým nebo přechodným pobytem v ČR do 100 km od hraničního přechodu na Slovensko a místem výkonu práce na Slovensku do 100 km od hraničního přechodu, měřeno trasou po pozemní komunikaci; 

 • osoby s povolením k trvalému nebo přechodnému pobytu v České republice, kteří na území Slovenska studují nebo jedou vykonat přijímací zkoušky ke studiu;

 • osoby s povolením k trvalému nebo přechodnému pobytu v České republice, které přijíždějí na Slovensko z důvodu neodkladné péče o blízké rodinné příslušníky (nutno doložit potvrzením ošetřujícího lékaře);

 • osoby s povolením k trvalému nebo přechodnému pobytu v České republice, které na území Slovenska obhospodařují pozemky ve vzdálenosti max. 10 km od státní hranice;

 • osoby přijíždějící z České republiky za účelem výroby audiovizuálního díla, podání uměleckého výkonu či realizace uměleckého díla;

 • vrcholoví sportovci a jejich týmy přijíždějící z České republiky za účelem účasti v soutěžích TIPOS, ICE HOCKEY LEAGUE, MOL Liga aj.

 

echny tyto výjimky je nutno při namátkové kontrole doložit odpovídajícími doklady. Před využitím výjimky doporučujeme důkladně prostudovat výše uvedenou Vyhlášku ÚVZ SR!

Doporučujeme se před cestou na Slovensko seznámit s informacemi o aktuálně platných opatřeních na území Slovenské republiky, která  jsou přehledně  zveřejněna na webových stránkách  Ministerstva zdravotnictví Slovenské republiky a rovněž na stránkách Karanténne opatrenia a cestovanie.

 

 

DOPRAVA

Hraniční přechody mezi ČR a SR jsou otevřené. Hromadná doprava na území Slovenska funguje ve standardním režimu, pro její využití je nutné mít negativní PCR nebo antigenový test ne starší 7 dnů a použít respirátor minimálně FFP2.

 

OPATŘENÍ NA SLOVENSKU

Omezení pohybu na Slovensku:

Na Slovensku platí tzv. COVID automat, který dělí slovenské okresy do čtyř stupňů v závislosti na epidemiologické situaci. Pro tyto čtyři stupně jsou stanovena různá omezení volného pohybu. Dle účelu jsou některé aktivity možné bez testu, pro jiné je vyžadován negativní test (možno nahradit potvrzením o očkování či prodělání onemocnění COVID-19).  

Podrobná aktuální pravidla pro jednotlivé okresy lze nalézt v systému COVID automat na odkazu zde.

Ve všech interiérech s výjimkou domácnosti a v hromadné dopravě je povinné nosit roušku nebo respirátor FFP2. V exteriérech je možné se pohybovat bez roušky pouze tehdy, pokud vzdálenost od ostatních osob (z jiné domácnosti) je větší než 5m.