Vážení hráči a partneři GPA Golf Tour,

níže jsme pro Vás připravili stručný souhrn informací a povinností spojených s cestou do Rakouska na nadcházejícíc turnaje GPA Masters a Players.

 

Aktuálně platné podmínky pro příjezd do Rakouska:

Příjezd ze zemí s dostatečně nízkou incidenci bude možný od 19. května bez karantény. To platí pro většinu evropských a některých dalších zemí. Předpokladem je, že jste v posledních 10 dnech pobývali pouze v těchto zemích nebo v Rakousku. Seznam těchto zemí naleznete níže. Před příjezdem je nutná registrace (viz níže). Budete potřebovat také negativní test Covid-19, doklad o očkování nebo prodělání koronaviru („pravidlo 3-O“). Konkrétně to znamená: V případě kontroly musíte předložit lékařské potvrzení, výsledek testu, očkovací průkaz nebo úřední / lékařské potvrzení o prodělání koronaviru v němčině nebo angličtině. Pokud žádný z těchto dokumentů u sebe nemáte, budete muset do 24 hodin v Rakousku podstoupit PCR nebo antigenní test.

Konkrétně platí „pravidla 3-O“:

Pro příjezd bez karantény se budete muset prokázat jedním z těchto tří dokumentů v německém nebo anglickém jazyce. Mezinárodní hosté, kteří své dokumenty v němčině nebo angličtině nemají, použijí oficiální oficiální formuláře pro zdravotní průkaz v německém nebo anglickém jazyce (link naleznete také dole v otázkách a odpovědích).

"Otestován"

PCR testem, který nebude starší než 72 hodin, nebo antigenním testem, který nebude starší než 48 hodin. Děti do 10 let test nepotřebují. Test musí být potvrzen na autorizovaném místě. Samotesty nejsou pro účely příjezdu platné.

Nutno předložit lékařské potvrzení o výsledku testu v anglickém nebo německém jazyce na formuláři (německy: https://bit.ly/3bzz4D3, anglicky: https://bit.ly/3fupMcm), potvrzení lze nahradit výsledkem testu v angličtině nebo němčině, pokud obsahuje tyto údaje: jméno, příjmení, datum narození, datum a čas odběru, jeho výsledek (pozitivní/negativní), podpis osoby, která test provedla, a razítko instituce, která test provedla, nebo QR kód.

"Očkován"

Očkování je platné:
- v případě dvoudávkového schématu nejméně 22 dní, ale ne více než 3 měsíce od aplikace první dávky očkovací látky,
- v případě dvoudávkového schématu a v případě aplikace druhé dávky očkovací látky ne více než 9 měsíců od aplikace první dávky očkovací látky,
- v případě jednodávkového schématu nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců od aplikace dávky očkovací látky.
Nutno předložit očkovací průkaz (lékařem potvrzený doklad o očkování v němčině nebo v angličtině)

"Ozdraven"

Prodělaná infekce Sars-Cov-2 vás opravňuje vstoupit do země po dobu šesti měsíců od uzdravení. Důkazy o neutralizačních protilátkách platí po dobu tří měsíců od provedení testu.
Nutno předložit úřední / lékařské potvrzení o prodělání koronaviru v němčině nebo angličtině.

Pokud žádný z těchto dokumentů u sebe nemáte, budete muset do 24 hodin provést PCR nebo antigenní test v Rakousku.
Více informací zde

Registrace před příjezdem do Rakouska:

Před vstupem do Rakouska se musíte předem zaregistrovat („Pre-Travel-Clearance“). Potvrzení o registraci musí být u kontroly předloženo elektronicky nebo vytištěné.

Výjimky platí pro nepředvídatelné a naléhavé důvody, při cestování ze závažných rodinných důvodů, pro tranzitní pasažéry a jiné. Registrovaná data budou smazána po 28 dnech od zadání.

Více informací o „Pre-Travel-Clearance“ naleznete zdeFormulář "Pre-Travel-Clearance" naleznete zde.

Zde naleznete návod na vyplnění formuláře "Pre-Travel-Clearance".

Další informace naleznete na stránkách Rakouského velvyslanectví v Praze.

Věříme, že podmínky jsou již aktuálně tak mírné, že budou naše turnaje probíhat naprosto standardně.