Obvykle se v této fázi sezóny zaměřujeme na posily z řad hráčů i partnerů a informujeme Vás, kteří hráči rozšíří soupisku našich turnajů.

Nyní však agentura GPA udělala významný tah i na straně promotérské, když uzavřela exkluzivní dohodu o vzájemné spolupráci v rámci golfu s Agenturou NEJ Romany Pavelkové a získala tak pro svoji produkční i marketingovou část firmy velkou posilu .

Společnost GPA se snaží v rámci nové obchodní strategie expandovat i do jiných zemí, a tomu se přizpůsobují i veškerá aktuální strategická rozhodnutí.

Majitel agentury GPA Adolf Červinka komentuje tuto mírně neobvyklou spolupráci dvou „tak trochu konkurenčních“ společností s nadhledem (AGENTURA NEJ pořádá i vlastní turnaje): „golf je obecně velmi špatný business tehdy, když ho neděláte maximálně profesionálně, efektivně a ve velkém. Pokud jdete touto cestou, máte šanci uspět. Proto jsme investovali i do cestovní kanceláře Golf planet, protože cestovní ruch je jedním z businessů kolem golfu, který má šanci být profitabilní. Turnaje a projekty, které financujeme ze sponzoringu, jsou dlouhodobě pod finančním tlakem a rozhodně nebudou v budoucnu, na rozdíl od současnosti , hlavním motorem obratu celého GPA,“ říká v reakci i na současnou dobu Adolf Červinka a dodává: „spolupráce s Agenturou NEJ je první, nikoli poslední akvizicí a kooperací, kterou plánujeme v budoucnu. Dnes jednáme i s dalšími subjekty o strategickém spojení. Agentura NEJ doplní naše produkční kapacity tak, abychom zvládali zorganizovat výrazně větší počet golfových akcí. Současně jsme se s majitelkou agentury Romanou Pavelkovou dohodli na jejím angažování  jako manažerky marketingu a PR celé GPA a spolupracujících firem. Doplní tak nově vznikající management GPA s novým CEO Davidem Pavelkou, zde je podoba jmen  čistě náhodná,“ dodává s úsměvem majitel agentury, která se s 50 turnaji stala leaderem firem specializovaných na golf v ČR.

Majitelka Agentury NEJ Romana Pavelková komentuje svoji novou výzvu s optimismem: ,,ačkoliv v golfu patřím mezi věčné začátečníky, produkci, marketingu a PR se věnuji již patnáct let. Plně věřím, že do firmy GPA přinesu svěží vítr, a to nejen díky profesním zkušenostem, ale také mému entuziasmu a přátelskému přístupu,“ usmívá se Romana Pavelková.